MR Norrland
   

Vår värdegrund

Vår värdegrund

MR är en stor aktör inom de gröna näringarna och erbjuder, genom våra ca 4000 anslutna medlemsföretag, flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord & skog.

Vår värdegrund speglar den kultur och de värderingar som genomsyrar verksamheten. För oss är det viktigt att värdegrunden ger riktlinjer och fungerar som en kompass i vårt dagliga arbete. Värdegrunden är vår plattform som representerar hur vår verksamhet fungerar.  

Närhet

  • Vi är regionalt förankrade och har kunskap om vår lokala marknad
  • Vi är tillgängliga och närvarande

Kvalitet

  • Med hög kunskap levererar vi utlovad kvalitet till våra kunder
  • Med lokal närvaro säkerställer vi hög kvalitet i våra leveranser

Affärsmässighet

  • Med kunden i fokus utvecklar vi våra kunders verksamhet och affärer
  • Vi levererar kundens önskemål till rätt pris

Förtroende

  • Vi litar på varandra och tar ansvar
  • Vi fullföljer det vi åtar oss och levererar med kvalitet

Samverkan

  • Vi hjälper varandra och arbetar tillsammans
  • Vi har en öppen och välkomnande gemenskap 

De här värderingarna tillsammans med våra policys utgör navet i vår verksamhet. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem.

Maskinringen är en stor aktör inom gröna näringarna och vi ger livskraft åt Sveriges landsbygd.

Omfattning av denna värdegrund

Denna värdegrund är framtagen gemensamt av alla Sveriges Maskinringar och tillämpas på samtliga maskinringar i Sverige och på Åland.

 

Ändringar i denna Värdegrund

Styrelsen för MR Sverige ansvarar för ändringar i denna värdegrund. Om vi ändrar denna värdegrund kommer vi att publicera den omarbetade värdegrunden på hemsidan, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna värdegrund kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida.  Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

17 december 2020

Styrelsen för MR Sverige

 

Bli medlem i MR Norrland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!