MR Norrland
   

Om oss

MR Norrland är en ekonomisk förening som förmedlar sina medlemmars tjänster såsom:
• Maskiner
• Arbetskraft
• Produkter
Tillsammans med medlemmarna leverera vi utförandetjänster med hög kvalité och servicenivå.
 

I dagsläget har Maskinringen Norrland cirka 570 företagsmedlemmar med kärnan i lantbruk ute i 3,5 län. MR Norrland har vuxit stadigt sedan starten 1998 av det som då hette MR Västernorrland. 1998 omsattes en miljon, 2022 omsatte föreningen över 120 mijloner kronor. Medlemmarna är kärnan och motorn i föreningen med verksamheter i Västernorrland, Västerbotten Norrbotten och Hälsingland. Våra medlemmar förfogar över maskiner, fordon, redskap samt en massa muskler och kunskap. Läs gärna mer under repspektive flik. Tillsammans med föreningen har våra medlemmar under årens lopp utfört arbeten åt lantbrukare, kommuner, Posten, Svevia, Skanska, NCC, Svensk Markservice, Riksbyggen, Luftfartsverket, PEAB, Clifton, Fortifikationsverket, byggfirmor, åkerier, skogsbolag, enskilda kunder m.fl.

 

Nettoomsättning

2014              omsättning 68 miljoner

2017              omsättning 75 miljoner

2018              omsättning 112 miljoner

2019              omsättning 92 miljoner

2020              omsättning 94 miljoner

2021              omsättning 110 miljoner

2022              omsättning 120 miljoner

2023              omsättning 143 miljoner

Vinster som uppstått genom åren återinvesterats i föreningens för att få upp ett bra eget kapital och en förening som håller i längden samt delas ut till medlemmarna genom emisson.

Sedan 2009 är Sundsvall platsen för huvudkontoret och de andra kontoren finns i Örnsköldsvik och Hudiksvall. 2018 bytte föreningen namn från MR Västernorrland till MR Norrland. 

I dagsläget jobbar 7 personer i föreningen. Personalen tillsammans med styrelsen jobbar starkt för att hela tiden ha medlemsföretagarens ögon med sig, oavsett om denne är köpande eller säljande medlem. Vi jobbar för att våra medlemmar ska se positivt på sin förening, om dom inte gör det så skulle föreningen inte finnas kvar. Vi försöker hela tiden lyssna vad medlemmarna behöver och önskar.

MR Norrland ingår  i rikstäckande organisationen Sveriges Maskinringar där flera andra Maskinringar runt om i landet finns med. 

 

 

 

Bli medlem i MR Norrland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!