MR Norrland
   

Om oss

Maskinring Västernorrland ekonomisk förening bildades 1998 och har sin kärna i lantbruket och landsbygden i 3,5 län.

Efter första året fanns en omsättning på ca 1 miljon och MR Västernorrland började växa.

 

2019 Föreningen byte namn till Maskinring Norrland 

 

Föreningen har i dagsläget ca 570 företagsmedlemmar i Västernorrland, Västerbotten Norrbotten och Hälsingland vilka förfogar över maskiner, fordon, redskap samt en massa muskler och kunskap.

 

Under åren har föreningen och medlemmarna utfört uppdrag åt exempelvis lantbrukare, kommuner, Posten, Svevia, Skanska, NCC, Svensk Markservice, Riksbyggen, Luftfartsverket, PEAB, Clifton, Fortifikationsverket, byggfirmor, åkerier, skogsbolag, enskilda kunder m.fl.

 

Nettoomsättning

 

2014              omsättning 68 miljoner

2017              omsättning 75 miljoner

2018              omsättning 112 miljoner

2019              omsättning 92 miljoner

2020              omsättning 94 miljoner

2021              omsättning 110 miljoner

Vinster som uppstått genom åren har återinvesterats i föreningen dels för att få upp ett bra eget kapital men sen det viktigaste att utveckla föreningen för framtida utmaningar.

 

Sedan 2009 är Sundsvall platsen för huvudkontoret och de andra kontoren finns i Örnsköldsvik, Umeå och Hudiksvall

 

I dagsläget jobbar 6 personer i föreningen

           

En förening som denna har många eldsjälar som hjälper föreningen att växa. Skulle inte våra medlemmar se så positivt på sin förening så skulle den inte finnas kvar. Vi försöker hela tiden lyssna vad medlemmarna behöver och önskar.

personal tillsammans med styrelse jobbar starkt för att hela tiden ha medlemsföretagarens ögon med sig, oavsett om denne är köpande eller säljande medlem.

 

Maskinringen är även Sverigetäckande besök gärna www.mrsverige.se om intresse för Sverige avtal finns.

 

 

Vi vill med denna beskrivning erbjuda er våra tjänster.

Det finns maskiner och företagare inom vår organision som tillhandahåller bra tjänster för er.

                                                                                  

Med vänlig hälsning

 

Peter debeau

Verksamhetschef

 

 

 

Bli medlem i MR Norrland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!