Skotning

Skotning - eller att transportera rundvirke och grot genom väglös terräng till upplagsplats kan innebära skador på skog och mark. Lågt marktryck och rätt anpassad maskin beroende på skogens växtfas är faktorer som påverkar.

Vi på MRZ tillhandahåller allt från små beståndsgående maskiner som lämpar sig i ungskogarna till stora effektiva skotare.

Behöver du hjälp med en skonsam och effektiv skotning kontakta MRZ, vi har skotaren du behöver.

 

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!