Röjning

Korrekt utförd röjning ökar värdet på din skog och skapar en grund för att få friska, välmående skogar som samtidigt är trevliga att vistas i.

MRZ kan hjälpa dig med röjning av allt från buskar och sly till skogsbestånd. Våra killar och tjejer är vana att jobba med röjning och hjälper gärna dig.

Ta tillfället att vårda din ungskog, kontakta MRZ idag så ser vi till att rätt kompetens utför jobbet på bästa sätt.

Vi kan dessutom ta hand om materialet och låta det bli bioenergi. Kontakta oss för mer information. 

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!