Plantering

Föryngring är det första steget för att säkra kvaliteten och värdet på den nya skogen och väl utförd kommer det vara en av de bästa investeringarna i framtiden. Värdestegringen från skogplanta till avverkningsmoget träd är enorm men naturen stressar inte fram utan det är en investering för kommande generationer.

Vi på MRZ hjälper gärna dig att plantera och vårt breda nätverk av medlemmar gör att vi har resurser nära dig. Genom MRZ får du en pålitlig samarbetspartner med lokal förankring.

Behöver du hjälp med plantering kontakta MRZ idag, vi tål att jämföras.

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!