Avverkning

Skogen är både din och Sveriges hårdvaluta och genom att skörda rätt bestånd vid rätt tidpunkt maximerar man värdet på skogsråvaran.

MRZ finns där för dig när du har behov av hjälp i skogen och vi avverkar med moderna och effektiva maskiner. Det behöver inte vara stora avverkningar utan kan handla om allt från dikesröjning, siktröjning längs väg, ta bort enstaka träd på tomten till avverkningar.

Behöver du hjälp, kontakta MRZ, vi har skördaren, arboristen och motorsågsproffset du behöver för jobbet.

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!