Bli medlem

Vad kul att du visar intresse för att bli medlem i vår förening 

Genom ditt medlemskap i MRZ får du tillgång till all den kompetens, behörighet och det stora urvalet av maskiner och teknik som finns samlat i vår förening. Detta ger dig större möjlighet att tillgodose dina kunders behov genom att alltid kunna hänvisa dom vidare om inte just du har möjligheten att lösa uppgiften. Du får också en trygghet i att lättare kunna hitta en ersättare vid tex maskinhaveri eller sjukdom. Som en del av en större helhet ökar också möjligheterna att jobba mot större uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer, eller ta del av upphandlade rabattavtal och andra förmåner. Läs mer om våra rabattavtal och förmåner under separat flik.


Du rapporterar in underlag för faktureringen på det sätt som passar dig bäst, via Next på webben, mail, brev eller liknande. Vi tar sedan över och skickar faktura samt sköter betalningsbevakning. Du får ett självfakturasammandrag på vad som fakturerats och när du beräknas erhålla betalning. Givetvis går det att utnyttja vår administrativa service även till uppdrag som inte förmedlats genom MRZ. Genom personlig inloggning i Next kan du enkelt följa dina ordrar, se information om vilka order som är obetalda, delbetalda eller betalda samt ta fram ekonomisk statistik på fakturerade uppdrag. Det är viktigt att med en bra dialog kring kompetens, behörigheter och maskiner. Det sistnämnda för att kontoret ska ha aktuell information om ditt företag och därigenom kunna förmedla rätt sorts uppdrag till dig. 

Som medlem får du vår Maskinprislista, med vägledande priser på olika maskiner, en gång/år och vårt informationsblad, MR-Nytt ett antal gånger/år. Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning, maskinkalkylering och marknadsorientering samt anordnar utbildningar, inom ämnesområden eller behörigheter, efter behov.
En stor del av den provision som avläggs på uppdragen går till att marknadsföra MR och dess medlemmar. Därför är det lämpligt att utnyttja MR:s administration i så stor utsträckning som möjligt så att vi blir kundens naturliga helhetslösning. Syftet med provisionen är att generera så stor medlemsnytta som möjligt.

Som medlem i MRZ erhåller man bl. a:
Tillgång till ny teknik och moderna maskiner
Tid och kapital över till annat
Rådgivning, maskinkalkylering och marknadsorientering
Utbyte med yrkeskollegor - nätverksskapande
Trygghet vid sjukdom eller olycksfall
Reservkapacitet vid maskinhaveri
Utbildningar inom ämnesområden eller behörigheter
Rabatter t.ex. kläder, förnödenheter, förbrukningsmaterial och produktionsmedel som ger tillbaka mångfaldigt mer än kostnaden för medlemskapet för de flesta av våra medlemmar
Förmedling och försäljning av uppdrag för dig
Upphandlar-kompetens
Utbetalning av fodringar allt eftersom de inkommer, alternativt hjälp med inkassoförfarande
Möjlighet till autogiro och avbetalningsplan
Försäkring genom MR
Marknadsföring
Taxebok med rekommenderade priser för maskiner och arbetskraft
Avtalsförmedling
Medlemsportalen
Påverkansmöjligheter i branschorganisationer
Möjlighet till tidigare utbetalning för ännu ej inkomna fodringar
MR Nytt
SMS utskick
Annonsering

För att bli medlem, skicka ett mail eller ring oss tar vi emot din ansökan.

info@mrz.se eller 063-12 60 10

Det är styrelsen som beviljar medlemskap i föreningen och det görs vid nästkommande styrelsemöte och vi meddelar skriftligen när du blivit antagen.

Välkommen som ny medlem i Maskinring Z Ek för

Om ni har förslag eller frågor kring verksamheten i MRZ är ni välkomna att kontakta styrelseledamöterna eller kontorspersonalen.

 

 

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!