Gödsel

Att gödsla åkern - ett riktigt skitgöra eller?? När vi sprider gödsel på rätt sätt hushållar vi med naturens resurser, minskar risken för övergödning i våra vattendrag och hushållar med våra ekonomiska resurser.

Oavsett om du sprider mineralgödsel, stallgödsel i fast eller flytande form eller annan organisk gödsel har MRZ gödselspridare för alla behov.

Låt våra duktiga entreprenörer hjälpa dig med gödslingen, Kontakta MRZ idag.

 

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!