Väg

Vi på MRZ hjälper till med allt från vårens förberedelser med sopning eller hyvling till vinterns snöröjning och halkbekämpning.

Men kom ihåg att även välskötta vägkanter där buskar och sly är undanröjda förbättrar sikten och höjer säkerheten efter vägen. Vi ser skötsel av vägkanter som en investering som även förebygger framtida kostnader för vägunderhåll.

Vår breda maskinpark och kunniga medarbetare gör att vi kan erbjuda lösningar för både små och stora behov.

Låt inte buskarna växa sig till träd innan du tar tag i problemet, kontakta MRZ idag så hjälper vi dig. Men har det redan blivt träd så fixar vi det också.

Det vi tar bort omvandlas till fjärrvärme som finansierar en del av jobbet.

Sandupptagning
När våren är här och sanden ska tas bort från bilvägar, gångbanor och cykelvägar beställs sandupptagning i tid via MRZ. Kom ihåg att även beställa blåsning av gräsmattor tillsammans med sandupptagningen så slipper ni oönskade reparationer på gräsklipparen i sommar.

Självklart utför vi även saltning och vattning under sommaren för att hålla dammet borta. En välskött väg är en säker väg men det innebär stor variation i arbetsuppgifterna att underhålla den. Oavsett om det är en asfalterad väg eller en grusväg, cykelväg eller bilväg så kräver den någon form av underhåll under året.

Låt våra duktiga killar och tjejer som är vana att jobba med vägunderhåll hjälpa även dig, kontakta MR via 063-12 60 10 eller info@mrz.se för enskilda uppdrag eller totaluppdrag.

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!