VA – Vatten och avlopp

Inom vatten och avlopp kan MRZ erbjuda totalentreprenad för hela va-arbetet eller enskilda delar i större arbeten

Vatten och Avlopp - VA arbeten är stora investeringar för en privatperson och kostsamma satsningar för fastighetsägare, kommuner och företag. Dessutom finns det flertalet lagar, regler och miljökrav inom området.

Bra vatten och avloppsanläggningar som är hållbara både för miljön och tidens tand är en självklarhet för oss på MRZ och vi erbjuder alltid entreprenörer med erforderlig utbildning för jobbet.  Vi kan erbjuda totalentreprenad där vi planerar och genomför hela arbetet eller utföra vissa delar i ett större VA-arbete.

Dräneringar är en annan typ av arbete inom VA-området och som vi har stor erfarenhet av. Vi utför allt från mindre husdräneringar till hela områden med flera flerfamiljshus.

Är det dags för dig att göra ett vatten- eller avloppsarbete, kontakta MRZ via 063-12 60 10 eller info@mrz.se, vi tål att jämföras.

 

Bli medlem i MR Z

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!