MR Västmanland
   

Styrelse

Johan Sommar

Ordförande070 - 203 52 22

Magnus Nilsson

Vice ordförande070-321 07 90

Henrik Svensson

Vice VL073-928 53 91

Anna Johansson

Ledamot070 - 221 16 45

John Klintberg

Ledamot076-598 12 50

Matilda Bärling Wichmann

Ledamot072 - 212 96 87

Bli medlem i MR Västmanland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!