MR Västmanland
   

Bli medlem

Genom ditt medlemskap i MR Västmanland får du tillgång till all den kompetens, behörighet och det stora urvalet av maskiner och teknik som finns samlat i vår förening. Detta ger dig större möjlighet att tillgodose dina kunders behov genom att alltid kunna hänvisa dom vidare om inte just du har möjligheten att lösa uppgiften. Du får också en trygghet i att lättare kunna hitta en ersättare vid t.ex. maskinhaveri eller sjukdom. Som en del av en större helhet ökar också möjligheterna att jobba mot större uppdragsgivare och även att kunna påverka branschorganisationer, eller ta del av upphandlade rabattavtal och andra förmåner. Läs mer om våra rabattavtal och förmåner under separat flik.

Fakturering av de uppdrag som utförts sköts från våra kontor i Eskilstuna och Västerås.   Du rapporterar in underlag för faktureringen på det sätt som passar dig bäst, via Mina sidor på webben, mail eller liknande. Vi tar sedan över och skickar faktura samt sköter betalningsbevakning. Du får ett självfakturasammandrag på vad som fakturerats och när du beräknas erhålla betalning. Givetvis går det att utnyttja vår administrativa service även till uppdrag som inte förmedlats genom MR Västmanland. Genom personlig inloggning på Mina sidor kan du enkelt följa dina order, se information om vilka order som är obetalda, delbetalda eller betalda samt ta fram ekonomisk statistik på fakturerade uppdrag. Du kan även ta del av nyheter och aktuella erbjudanden eller uppdatera ditt företags uppgifter om kurser, behörigheter, resurser samt maskiner. Det sistnämnda för att kontoret ska ha aktuell information om ditt företag och därigenom kunna förmedla rätt sorts uppdrag till dig. Ta gärna en närmare titt på informationsfilmen om Mina sidor som finns under medlemsmenyn.

Som medlem får du vår Maskinprislista, med vägledande priser på olika maskiner, en gång/ år och vårt informationsblad, MR-Nytt ett antal gånger/år. Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning, maskinkalkylering och marknadsorientering samt anordnar utbildningar, inom ämnesområden eller behörigheter, efter behov.

En stor del av den provision som avläggs på uppdragen går till att marknadsföra MR och dess medlemmar. Därför är det lämpligt att utnyttja MR:s administration i så stor utsträckning som möjligt så att vi blir kundens naturliga helhetslösning.

Som medlem i MR erhåller man bl. a:

Tillgång till ny teknik och moderna maskiner

Tid och kapital över till annat

Rådgivning, maskinkalkylering och marknadsorientering

Utbyte med yrkeskollegor - nätverksskapande

Trygghet vid sjukdom eller olycksfall

Reservkapacitet vid maskinhaveri

Utbildningar inom ämnesområden eller behörigheter

Rabatter t.ex. kläder, förnödenheter, förbrukningsmaterial och produktionsmedel (bara på Swedol var denna rabatt 2013 värd ca 2 200 kr/medlem)

Förmedling av uppdrag

Utbetalning av fodringar allt eftersom de inkommer, alternativt hjälp med inkassoförfarande

Möjlighet till autogiro och avbetalningsplan

Ansvarsförsäkring genom MR

Marknadsföring

Årsbok   med rekommenderade priser för maskiner och arbetskraft samt kontaktuppgifter

Avtalsförmedling

Medlemsportalen

Påverkansmöjligheter i branschorganisationer

MR nytt

SMS utskick

 

Om ni har förslag eller frågor kring verksamheten i MR Västmanland är ni välkomna att kontakta styrelseledamöterna eller kontorspersonalen.

 

Bli medlem i MR Västmanland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!