MR Värmland
   

Bli medlem

Hej!

Det var roligt att du har visat intresse för vår maskinring!
Här kommer lite information om Maskinringen och hur den fungerar.
Vi har kontor på Hillringsbergs gård, Glava.

Vill du också bli medlem?

Det finns många argument för att bli medlem i Maskinringen Värmland. Som medlem har du förmånliga priser hos flera leverantörer som arbetskläder och diverse förnödenheter till lantbruk, entreprenad och annan verksamhet på landsbygden. 
Swedol: 15 %. Vianor, däck: upp till 40 % på utvalda produkter
Utnyttjar du det kan du lätt tjäna in till serviceavgiften varje år.
Viktigast är ändå att du som medlem i Maskinringen Värmland kommer med i ett aktivt nätverk av landsbygdsföretagare. Syftet är att förbättra lönsamheten i de enskilda medlemsföretagen. Som medlem förväntas du vara med och påverka utvecklingen framåt.

Vad kostar det att bli medlem
Maskinringen Värmland är en ekonomisk förening vilket innebär att varje medlem betalar en insats i föreningen. Det är ett engångsbelopp om 1 000 kronor. Till detta kommer den årliga serviceavgiften på för närvarande 600 kronor + moms. (Storlek på avgiften beslutas på varje årsmöte)

När Du skickat in Din medlemsansökan får Du en faktura på insatsen och den årliga serviceavgiften.

Den som sedan säljer tjänster eller hyr ut maskiner genom maskinringen betalar provision. Den dras inte på insatsvaror som garn, nät plast, sprutmedel mm. Provisionen ligger i dag på 6 %. 

Vad får du för pengarna?
Maskinringen Värmland är en ekonomisk förening utan eget vinstintresse. Vårt huvudsyfte är att förbättra medlemmarnas lönsamhet genom att använda maskiner och arbetskraft effektivare.

Idag är vi ca 54 medlemmar vilket innebär ett bra kontaktnät.
Verksamhetsledaren (VL) sitter som spindeln i nätet och förmedlar kontakter mellan köpare och säljare. Som köpare finns inget krav på medlemskap men medlemmar har alltid förtur.
Att anmäla sina maskiner och behörigheter till Maskinringen innebär att verksamhetsledaren kan hitta vem som har lämpliga resurser för varje specifikt jobb. Det gör du lämpligast via websidan när du fått inloggningsuppgifter, det är inte ett måste men det ökar chanserna att få en förfrågan om jobbutförande.
Ni bör ha en egen ansvar och rättsskyddsförsäkring.

Maskinringens kontor sköter även faktureringen. Att låta maskinringen sköta detta innebär full service med bevakning av förfallodag och påminnelser.

Fyll i medlemsansökan under medlemsmenyn och skicka den till Maskinringen Värmland.

Vänliga hälsningar
 MR Värmland