MR Sverige
   

Mina sidor tillbaka!

Den 3 maj 2021 "årerlanserar" MR Sverige Mina sidor. Mina sidor en gemnsam informationsplattform för hela MR Sverige. Mina sidor kan kommas åt via en dator som ett vanligt intranät, men också via appen " MR Mina sidor". Det betyder att man kan komma åt informationen från en surfplatta eller en telefon. Alla medarbetare och alla medlemmar kommer att att tillgång till Mina sidor.

Informationen på mina sidor kan styras så att den kan ses av alla i MR Sverige, eller bara lokalat i MR-ring, eller bara till medarbetare i MR Sverige. Information kan också pushas ut, vilket innebär att medlemmen eller medarbetarna får en notis i sin telefon när det lagts ut en ny information.

Alla medlemmar kommer också att nå Next Mobile, sina avräkningar och mycket annat via Mina sidor.

 

SKUMPA