MR Sörmland
   

Bli medlem

 • Genom ditt medlemskap i MR Sörmland får du tillgång till alla de kompetenser och resurser som finns samlade i vår förening.
 • MR Sörmland är en ekonomisk förening med ca 350 medlemmar. 
 • Tillsammans har vi en maskinpark på ca 2 000 maskiner och en arbetsstyrka bestående av ca 400 yrkesarbetare. 
 • Vi utför arbeten inom jordbruk,entreprenad, snöröjning, sandning, grönyteskötsel, markanläggning, bemanning, byggtjänster mm åt företag, kommuner och privatpersoner.  
 • Arbetena utförs av våra medlemmar och dessas företag. 
 • Medlemmar kan både sälja och köpa tjänster genom MR. 
 • Vi har som organisation kapaciteten att åta oss större uppdrag direkt åt både offentliga beställare och större privata företag.  
 • Vi kan svara upp till de allt hårdare krav som ställs på oss som utförare genom att vi är ISO-certifierade för både kvalitet och miljö, vi har den ekonomiska stabiliteten och möjligheten att teckna bankgarantier och vi har de entreprenadförsäkringar som efterfrågas för större uppdrag.   
 • Som medlem i MR Sörmland drar du nytta av vårt gemensamma varumärke och vår marknadsföring.   
 • Som medlem i MR Sörmland får du även ett administrativt stöd när du genomför uppdrag i föreningen. Fakturering sköts centralt från våra kontor. Du rapporterar in underlag för ditt uppdrag via Next. Vi tar sedan över och skickar faktura samt sköter betalningsbevakning. Du får ett självfakturasammandrag på vad som fakturerats och när du beräknas erhålla betalning.  
 • Varje medlem deltar med en insats i föreningen. Insatsen är minst 2 000 kr och högst 10 000 kr beroende på medlemmens avräkningsvärde med MR. Nya medlemmar startar med den lägre insatsen. Vi har även en årlig serviceavgift som motsvarar 1/50 av ett prisbasbelopp. Härtill tar vi ut förmedlingsprovision om 3 % för förmedlingstjänster inom lantbruk och 5 % för övriga arbeten. 
 • Genom personlig inloggning till ditt företags portal i Next kan du enkelt följa dina ordrar, se information om vilka order som är obetalda, delbetalda eller betalda samt ta fram ekonomisk statistik på fakturerade uppdrag.   
 • Du kan även ta del av nyheter och aktuella erbjudanden eller uppdatera ditt företags uppgifter om kurser, behörigheter eller maskiner. Det sistnämnda för att kontoret ska ha aktuell information om ditt företag och därigenom kunna hitta rätt sorts uppdrag till dig.     
 • Du får som medlem i MR Sörmland möjlighet att utveckla ditt eget företag, dig själv eller dina anställda genom att ta del av de prisvärda utbildningar och kurser som vi anordnar.  
 • Du får tillgång till ett antal mycket förmånliga rabattavtal.  
 • Du får som egenföretagare möjligheten att ingå i en gemenskap där vi inte bara arbetar tillsammans utan även anordnar sociala aktiviteter för att stärka sammanhållningen, utvecklas och ha roligt tillsammans.

 

Vill du ansöka om medlemskap

Kontakta oss via mejl: kontoret@mrsormland.se

eller tel: 0157-303 12  

 

Bli medlem i MR Sörmland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!