MR Småland
   

Styrelse

Bo Arvidsson

Ordförande070-442 52 12

John Oskarsson

Vice Ordförande073-043 74 62

Kjell Sandahl

Vice ordförande070-655 26 83

Anders Råsberg

Ledamot070-946 81 19

Andreas Larsson

Ledamot070-559 28 83

Per-Åke Svensson

Ledamot070-816 71 60

Gustav Ekströmer

Styrelseledamot073-833 20 74