MR Småland
   

ISO 9001 & ISO 14001

MR Sverige är miljö- och kvalitetscertifierade enligt Svensk Standard ISO 9001 och ISO 14001.

ISO 9001 är ett erkänt kvalitetsledningssystem som säkerställer att arbetet sker strukturerat enligt ett antal fastställda krav.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning.

Bli medlem i MR Småland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!