MR Sjuhärad
   

Vägunderhåll

En välskött väg är en säker väg men det innebär stor variation i arbetsuppgifterna att underhålla den. Oavsett om det är en asfalterad väg eller en grusväg, cykelväg eller bilväg så kräver den någon form av underhåll under året. Vi på MR hjälper till med allt från vårens förberedelser med sopning eller hyvling till vinterns snöröjning och halkbekämpning eller att sätta snöstakar. Självklart utför vi även saltning och vattning under sommaren för att hålla dammet borta. Välskötta vägkanter där buskar och sly är undanröjda förbättrar sikten och höjer säkerheten efter vägen dessutom förhindrar det att dikena växer igen och det ser trevligt ut då kanterna är välskötta och klippta. Vi på MR röjer både små och stora vägar med specialmaskiner. Vi ser skötsel av vägkanter som en investering som både höjer säkerheten och förebygger framtida kostnader för vägunderhåll. Vår breda maskinpark och kunniga medarbetare gör att vi kan erbjuda lösningar för både små och stora behov.

Kontakta Larsa Rolfsson för offert på larsa.rolfsson@mrsjuharad.se eller 070-919 13 92

Vi säljer och monterar solpaneler, kontakta oss för en kostnadsfri offert!


 

Vi säljer biogödsel!


 

Bli medlem i MR Sjuhärad

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!