Röjning

MR Öst hjälper dig med röjning av allt från busk och sly till skogsbestånd, våra killar och tjejer är vana att jobba med röjsåg.

Det finns många fördelar med skogsröjning. Korrekt utförd röjning ökar värdet på din skog och skapar en grund för att få friska, välmående skogar som samtidigt är trevliga att vistas i. Det blir dessutom bättre och lättare att ta sig fram på stigar när nedfallna stammar tas bort. Och sist men inte minst blir din skog finare.

Skogsröjning är en investering. I och med att du får friskare, finare och framför allt grövre träd efter att du har röjt så ger det dig också en ekonomisk vinst på flera plan. Skogsröjning gör att du får större träd och mer virke men också finare träd som gör att du nästa gång inte behöver röja lika mycket. 

Flera arbetsmoment i skogen är fortfarande motormanuellt arbete. Till viss del är arbetet säsongsbetonat vilket kan göra att man tidvis behöver förstärkning.

Kontakta MR Öst idagVi ser till att skogen blir frisk & fin