Uppförandepolicy

Uppförandepolicy

MR är en stor aktör inom de gröna näringarna och erbjuder, genom våra ca 4 000 anslutna medlemsföretag, flexibla lösningar inom områdena entreprenad, bemanning, jord & skog. Alla inom MR förväntas uppträda på ett korrekt sätt i kontakten med våra kunder och partners. Vi accepterar varken mutor eller korruption av föreningen. MRs medlemmar och deras anställda, medarbetare samt förtroendevalda får inte acceptera gåvor, betalning eller andra förmåner som kan påverka affärsbeslut, strider mot lag eller mot affärspraxis.

Likaså ska inte någon inom föreningen uppträda på sådant sätt att medlemmar, potentiella medlemmar och kunder i sin tur riskerar att påverkas i sina beslut.

MR strävar efter att ha nöjda medlemmar och kunder. Ett sätt att uppnå det är att tillgodose medlemmar och kunders behov. Det görs genom god kommunikation och varje individ ansvarar för att vara tillmötesgående och hantera ärenden och uppdrag på ett korrekt sätt. Tänk på att du är föreningens ansikte utåt och ditt beteende speglar föreningen.

MR har ett samhällsansvar och värnar om såväl sina medlemmar, kunder som allmänheten genom att använda sig av och tillhandahålla säkra tillverkningsprocesser och produkter.

MR ansvarar för att alla anställda är förtrogna med uppförandepolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den.

Den här uppförandepolicyn tillsammans med vår värdegrund och policys utgör navet i vår verksamhet. Tillsammans med våra arbetssätt och verktyg finns de samlade i vårt ledningssystem.

Omfattning av denna Policy

Denna Policy är framtagen av Sveriges Maskinringar Ek. för. (”MR Sverige”) men tillämpas på samtliga maskinringar i Sverige och på Åland.

 

Ändringar i denna Policy

Styrelsen för MR Sverige ansvarar för ändringar i denna policy. Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på hemsidan, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida.  Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

 

17 december 2020

Styrelsen för MR Sverige