Historia

MR Historia

Det är nu ca 30 år sedan maskinringarna startade i Sverige. MR Öst startades juni 1990 och därmed firade vi 30 års jubileum 2020. Maskinringsidén kommer från Tyskland där ringarna kom till under 50 talet. Idén byggde på maskinsamverkan mellan lantbrukare, resurserna kapital och arbete skulle nyttjas på ett bättre sätt. Kortfattat kunde en lantbrukare ta uppdrag med sin maskin åt kunder och tjäna pengar medan kunder inte behövde binda kapital i investeringar. Under slutet av 80 talet var Svenskt lantbruk ekonomiskt pressat och regeringen hade planer på att som enda land i värden avreglera lantbruket och därmed öka pressen ytterligare.

För att lantbrukarna skulle klara konkurrensen i Europa lanserades MR idén i Sverige med Tyskland som förebild. Många trodde att MR var en fluga som skulle hålla max 5 år. Tittar vi i nutid så är Maskinringarna en succé. MR har bidragit till utvecklingen av det Svenska lantbruket både ekonomiskt och socialt.

MR Öst som det ser ut idag med verksamhetsområde i hela Östergötland och norra Kalmar län är ett resultat av flera sammanslagningar. År 1990 startades MR Väst och år 1991 startades MR Södra Östergötland. Dessa båda ringar gick ihop under slutet av 90 talet och bildade MR Stångå-Svartådalen som sedan under 2007 Fusionerade med MR Öst. MR Norra Kalmar län gick upp i MR Öst 1998. Under 90 talet gick flera små ringar ihop även utanför Östergötland för att få ett bättre underlag för sin verksamhet. År 2009 Fusionerade MR Öst med Företagsservice. Under några år efter fusionerna så var MR Öst Sveriges största Maskinring både räknat i omsättning och medlemmar. När lågkonjunktur och dåliga vintrar sedan inträffade har MR Öst backat lite i statistiken men Öst är fortfarande en av de största och stabilaste ringarna i Sverige.  

MR Öst har gått från en omsättning år 1990 på 48tkr med 62 medlemmar till att år 2019 omsätta 59 miljoner med ca 700 medlemmar. Maskinförmedling inom lantbruk som var grunden har utvecklats till tre olika affärsområden. Entreprenad, Bemanning och Jord & Skog.
MR Öst är i dag en av Sveriges största underentreprenörer inom snöröjning och har en väl fungerande bemanning där medlemmar kan tjäna pengar vid sidan av sin ordinarie verksamhet.

Detta är en verksamhet vi ska vara stolta över och fortsätta utveckla.
Tillsammans är vi starka!