Brandsamverkan

 

Samarbetet är ett initiativ mellan Räddningstjänst (RTÖG), MR Öst, LRF, Länsförsäkringar Östgöta och Skogsstyrelsen. Vi samordnar lantbrukets resurser för att hjälpa Räddningstjänst vid skogsbrand. Här i Östergötland har vi ett fungerande upplägg där RT kan ringa MR Öst som ringer ut entreprenörer.

Resurser

Antalet ansluta entreprenörer växer hela tiden och därmed antalet resurser likaså.
Våren 2021 hade MR 56 anmälda tunnor, 7 bandvagnar, 23 djurtransporter, 26 reservelverk.

Hur fungerar det?

Räddningstjänst har ett journummer till MR Öst där de beställer resurser. MR Öst tar hand om resursregister, ringer ut enheter efter beställning, administration och utbetalning av ersättningar till alla deltagare oavsett om man är medlem eller inte. LRF och Skogsstyrelsen bistår med kontaktnät och sina informationsvägar m.m.

 

Brandberedskap Inventering

Klicka här för att anmäla gödseltunnor och övrig utrustning.