Personal

Pär Eriksson

Interim-VD073-644 20 23

Henrik Fagerlund

Verksamhetsledare076-173 30 44

Lennart Svensson

Verksamhetsledare070-651 97 47

Kristoffer Bringnäs

Verksamhetsledare079-142 92 58

Simon Bringnäs

Föräldraledig Verksamhetsledare070-651 97 47

Lina Vardi

Ekonomiansvarig072-560 26 59