PEFC

MR Sverige är sedan 2018-06-11 certifierade enligt PEFC Entreprenörsstandard och är även en godkänd paraplyorganisation för vår medlemskår.

 

Cerifierade företag inom MR Sveriges paraply