Certifiering

MR Öst är certifierade enligt PEFC Entreprenörsstandard samt miljö- och kvalitetscertifierade enligt Svensk Standard ISO 9001 och ISO 14001.