Ansökan om utträde

  • Ansökan om utträde ska ske skriftligen.
  • Utträdet äger rum vid utgången av innevarande räkenskapsår om uppsägning sker senast den 30 sep samma år.
  • Uppsägning efter 30 sep innebär medlemskap även nästkommande år, med skyldighet att betala serviceavgiften för det året också. 

Ansökan om utträde görs på blankett som finns på denna sida. Skickas påskriven till kontoret.

 

 

Utträdesansökan NY adress.pdf