Jordbearbetning

Jordbearbetning i Lantbruket från MR Öst

MR Öst hjälper ditt lantbruk med att plöja, harva & välta! På MR Öst har vi under en lång tid hjälpt jordbrukare i och omkring Östergötland med jordbearbetning.

Plöjning och övrig jordbearbetning är en stor kostnadspost i dagens växtodling. Pressad odlingsekonomi gör det därför intressant att införa olika former av plöjningsfri odling eller reducerad bearbetning men det kan medföra problem med sjukdomar och vissa skadedjur.

MR tillhandahåller jordbearbetningsredskap för både den som vill haka på den nya trenden med reducerad jordbearbetning eller den som föredrar klassisk bearbetning med plöjning, harvning och vältning.

Jordbearbetning nära dig

Behöver du förstärkning eller saknar något redskap för jordbearbetning kontakta MR Öst. Vi vet vilka resurser som finns i ditt närområde. Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig med jordbearbetning!

Välkommen till oss på MR Öst!