Gödsel

Oavsett om du sprider mineralgödsel, stallgödsel i fast eller flytande form eller annan organisk gödsel har MR gödselspridare och gödseltunnor för alla behov.

Låt våra duktiga entreprenörer hjälpa dig med gödslingen i och runt Östergötland.

Att gödsla åkern  -  När vi sprider gödsel på rätt sätt hushållar vi med naturens resurser, minskar risken för övergödning i våra vattendrag och hushållar med våra ekonomiska resurser.

Välkommen till oss på MR Öst!