Trädgårdsmästartjänster

MR Öst utför trädgårdsmästartjänster åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi har välutbildade utförare med erfarenheter från kulturhistoriskt känsliga objekt såsom kyrkor, slott & herrgårdar men även parker och golfbanor.

MR Öst har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att dina grönytor tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är trädgårdsmästartjänster eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

Tjänster i urval 

  • Trädgårdsmästartjänster
  • Landskapsarkitektstjänster
  • Renovering, ombyggnad, nyanläggning av grönytor, trädgårdar, innergårdar
 

 

För mer information, prisuppgifter eller en offert, vänligen kontakta MR Öst.