Takskottning

MR Öst utför takskottning och handskottning på alla typer av fastigheter åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi har personal som är särskilt utbildad för arbete på hög höjd och som är vana att arbeta för en säker arbetsmiljö både för den utförande personalen och för övriga som vistas på fastighetern. Vår personal använder givetvis arbetsmetoder som är varsamma för fastigheten i fråga.

Vi kan dessutom genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner om andra behov finns för er som kund.  

Genom snabb och effektiv hantering av snö och is så tryggar du framkomlighet och människors hälsa samt möjliggör för verksamheter att fortsätta fungera effektivt. 

MR Öst har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att din fastighet eller din väg tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är takskottning eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

MR Öst erbjuder en beredskapsperiod från första november till sista mars då våra utförare finns på jour dygnet runt, alla dagar i veckan. 

 

 

För mer information, prisuppgifter eller en offert, vänligen kontakta MR Öst.