Snöröjning &
Halkbekämpning

MR Öst utför all typ av snöröjning & halkbekämpning på vägar och fastighetsytor åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.  

För stora öppna parkeringsytor och vägar använder vi större maskinella resurser för att ge er snabba och kostnadseffektiva insatser.  

På mindre ytor, innergårdar och gångbanor använder vi mindre trädgårdsmaskiner i kombination med handskottning för att på bästa sätt kunna möta era krav. 

Genom snabb och effektiv hantering av snö och is så tryggar du framkomlighet och människors hälsa samt möjliggör för verksamheter att fortsätta fungera effektivt. 

Vi har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att din fastighet eller din väg tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är snöröjning, halkbekämpning eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

Tjänster i urval 

  • Maskinell snöröjning & halkbekämpning 
  • Handskottning 
  • Takskottning 
  • Borttagning av istappar 
  • Bortkörning av snö 
  • Maskinell sandupptagning 
  • Framblåsning av sand 
  • Bortkörning och sand 

 

MR Öst erbjuder en beredskapsperiod från första november till sista mars då våra utförare finns på jour dygnet runt, alla dagar i veckan. 

 


 

För mer information, prisuppgifter eller en offert, vänligen kontakta MR Öst.