Yttre fastighetsskötsel

MR Öst utför all typ av yttre fastighetsskötsel åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.  

MR Öst utför givetvis gräsklippning, häckklippning, ogräsrensning och skräpplockning.

Vi kan även erbjuda mer specifika spetskompetenser som trädgårdsmästare, arborister och landskapsarkitekter.

MR Öst arbetar proaktivt och kommer gärna med förslag på hur dina yttre fastighetsytor skulle kunna utvecklas för att t.ex. bli mer hållbara, lättskötta och kostnadseffektiva i framtiden.

Vi hjälper gärna till med renovering, ombyggnad och nyanläggning av grönytor, innergårdar, lekplatser med mera.

MR Öst har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att din yttre fastighetsskötsel tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är grönyteskötsel eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

Tjänster i urval 

 • Gräsklippning
 • Ogräsrensning
 • Skräpplockning
 • Häckklippning
 • Trädbeskärning
 • Kantskärning
 • Lövupptagning
 • Ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor
 • Trädgårdsmästartjänster
 • Arboristtjänster
 • Landskapsarkitekttjänster
 • Renovering av grönytor, innergårdar, lekplatser
 • Ombyggnad av grönytor, innergårdar, lekplatser
 • Nyanläggning av grönytor, innergårdar, lekplatser

För mer information, prisuppgifter eller en offert, vänligen kontakta MR Öst.