Vägunderhåll

MR Öst utför vägunderhåll på vägar åt både större och mindre fastighetsägare, vägförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.  

MR Öst har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att din fastighet eller din väg tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är vägunderhåll eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

Tjänster i urval 

  • Maskinell snöröjning & halkbekämpning 
  • Maskinell sandupptagning 
  • Renovering av vägar
  • Ombyggnation av vägar
  • Nyanläggning av vägar 
  • Skogsbilvägar 
  • Kantslåtter
  • Dikesschaktning

 

För mer information, prisuppgifter eller en offert, vänligen kontakta MR Öst.