Underhållssopning

MR Öst utför all typ av underhållssopning på vägar och fastighetsytor åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.  

För stora öppna parkeringsytor och vägar använder vi större maskinella resurser för att ge er snabba och kostnadseffektiva insatser.  

På mindre ytor, innergårdar och gångbanor använder vi mindre trädgårdsmaskiner i kombination med manuell framblåsning för att på bästa sätt kunna möta era krav. 

Med underållssopning ges vägar, cykelbanor samt grönytor och fastighetsytor ett estetiskt tilltalande och välskött intryck året runt.  Både sommar och höst kan man genom att sopa upp grus, sand och löv åstadkomma en trevligare miljö för hyresgäster och övriga som nyttjar ytorna i fråga. 

MR Öst har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att din fastighet eller din väg tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är underhållssopning eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

Tjänster i urval 

  • Maskinell sandupptagning/lövupptagning
  • Manuell framblåsning av sand/löv
  • Bortforsling och deponi av sand/löv

 

För mer information, prisuppgifter eller en offert, vänligen kontakta MR Öst.