Markskötsel

MR Öst utför all typ av markskötsel - Exempel på tjänster är underhållssopning, kantslåtter och yttre fastighetsskötsel.

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.