Schaktarbeten

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.  

MR Öst har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att din yttre fastighetsskötsel tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är schaktarbeten eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

Tjänster i urval 

  • Schaktarbeten
  • Husgrunder
  • Ledningsförläggning
  • Transporter av schaktmassor