Ledningsförläggning

MR Öst utför ledningsförläggning åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare, samfälligheter och ledningsägare i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.    

Oavsett om det är ledningsförläggning eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

Tjänster i urval 

  • Schaktarbeten
  • Ledningsförläggning
  • Transporter av schaktmassor