Anläggning av lekparker och multisportarenor

MR Öst anlägger lekparker och multisportarenor åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.  

Vi kan även erbjuda mer specifika spetskompetenser som lekplatsbesiktare, trädgårdsmästare, arborister och landskapsarkitekter.

MR Öst arbetar proaktivt och kommer gärna med förslag på hur dina yttre fastighetsytor skulle kunna utvecklas för att t.ex. bli mer hållbara, lättskötta och kostnadseffektiva i framtiden.

Vi hjälper gärna till med renovering, ombyggnad och nyanläggning av parker, grönytor, innergårdar med mera.

MR Öst har över trettio års erfarenhet inom branschen och när du anlitar oss kan du vara trygg att din yttre fastighetsskötsel tas om hand på bästa sätt.  

Oavsett om det är anläggning av lekparker och multisportarenor eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg.  

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. 

 

För mer information, prisuppgifter eller en offert, vänligen kontakta MR Öst.