Anläggning av innergårdar

MR Öst anlägger innergårdar åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan även erbjuda mer specifika spetskompetenser som lekplatsbesiktare, trädgårdsmästare, arborister och landskapsarkitekter.

MR Öst arbetar proaktivt och kommer gärna med förslag på hur dina yttre fastighetsytor skulle kunna utvecklas för att t.ex. bli mer hållbara, lättskötta och kostnadseffektiva i framtiden.

Vi hjälper gärna till med renovering, ombyggnad och nyanläggning av parker, grönytor, innergårdar med mera.  

Oavsett om det är anläggning av innergårdar eller någon annan av våra tjänster som du köper kan du alltid vara säker på att arbetet utförs professionellt av utbildade yrkesarbetare  

Alla utförare har genomgått utbildningen Arbete på väg. Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man.