Entreprenad

Vi utför all typ av entreprenad på vägar och fastighetsytor åt både större och mindre fastighetsägare, fastighetsförvaltare och samfälligheter i Östergötland och norra Kalmar län. 

Vi kan genom vårt nätverk av lokala entreprenörer erbjuda en samlad maskinpark med tusentals maskiner vilket gör att vi kan anpassa utförandet efter ert behov som kund.

Markskötsel

 • Snöröjning & Halkbekämpning
 • Takskottning
 • Sandupptagning
 • Underhållssopning
 • Grönyteskötsel
 • Yttre fastighetsskötsel
 • Vägunderhåll
 • Kantslåtter
 • Arboristtjänster
 • Trädgårdsmästartjänster
 • Bekämpning av invasiva arter
 • Grovstäd

Bygg & Anläggning

 • Anläggning av lekparker och multisportarenor
 • Anläggning av parker och grönytor
 • Anläggning av innergårdar
 • Schaktarbeten
 • Ledningsförläggning
 • Enskilda avlopp
 • Snickeriarbeten

Maskintjänster

 • Maskintjänster: Grävmaskiner, Lastmaskiner m.m.
 • Transporttjänster