Skötsel

Vi har bemanning för att sköta fastigheter och grönytor som fastighetsskötare, trädgårdsarbete för tex träd och häckklippning, rensa ogräs. ventilation, målning, elektriker.
MR Öst erbjuder fastighetsskötare för inre och yttre underhåll och vi kan hjälpa till med både planerat och felavhjälpande underhåll.

Vi hjälper dig med allt från gräsklippning och häckklippning till skötsel av rabatter och trädbeskärning. Vi kan hjälpa dig genom kontinuerlig skötsel eller hjälpa till vid behov, till exempel vid semester.

Kontakta MR Öst idag