MR Örebro
   

Om oss

MR Örebro startade verksamheten 1991. Vår verksamhet finns
inom på tre områden Entreprenad, Bemanning samt Jord & Skog. Genom
våra medlemmar erbjuder vi en bred kompetens och ett brett utbud av maskiner
och tjänster för olika typer av uppdrag.

Våra kunder finns inom både offentlig och privat verksamhet.
Dessa är bl a kommuner, regioner, fastighetsägare, vägsamfälligheter samt
olika privata företag.

MR Örebro ägs av 273 stycken företagare i Örebro Län. (2021)
Genom sitt delägarskap får medlemmarna uppdrag genom MR Örebro.

Verksamheten sköts administrativt av två verksamhetsledare.

 

Bli medlem i MR Örebro

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!