MR Norrland
   

Gärdefjärden

Norr om Lövånger ligger naturreservatet Gärdefjärden, där länsstyrelsen i Västerbotten restaurerar strändängarna. När allt är klart 2021 kommer det att finnas 5 betesfållor här, 4 för nötkreatur och 1 för får.

Arbetet pågår under 2020 och 2021. Hösten 2020 avverkas två fållor, marken i en av dessa fräses med en nyodlingsfräs medan den andra lämnas avverkad utan ytterligare åtgärd. Under 2021 ska de övriga fållorna avverkas och restaureras.

MR Norrland kommer att stängsla permanenta elstängsel och även göra 4 fasta släpp- och samlingsfållor, under hösten 2020 1 fålla för nöt och 1 för får, de övriga stängslas under 2021.

Bli medlem i MR Norrland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!