MR Mälardalen
   

Bli medlem

Hej!

Det var roligt att du har visat intresse för vår maskinring!

Som medlem i MR Mälardalen får du tillgång till affärer, ett starkt varumärke, marknadsföringskanaler, gemensamma försäljningsresurser, utbildningar och nätverk. Men det finns många fler argument för att bli medlem i Maskinringen Mälardalen. Som medlem har du förmånliga priser hos flera leverantörer som bl. a säljer diesel och eldningsolja, arbetskläder och diverse förnödenheter till lantbruk, entreprenad och annan verksamhet på landsbygden.

Swedol: 25 % på Swedols egna märken Gesto och Award samt 15 % på övriga varor.

Vianor, däck: upp till 40 % på utvalda produkter

Kontorab: 25 %

Mergol Diesel: egen prislista

YP-yrkeskläder, Enköping, Uppsala,Stockholm

m.m.

Utnyttjar du det kan du lätt tjäna in till serviceavgiften varje år.


Viktigast är ändå att du som medlem i Maskinringen Mälardalen kommer med i ett aktivt nätverk av landsbygdsföretagare och entreprenörer. Syftet är att förbättra lönsamheten i de enskilda medlemsföretagen. Som medlem förväntas du vara med och påverka utvecklingen framåt.

Vad kostar det att bli medlem?

Maskinringen Mälardalen är en ekonomisk förening vilket innebär att varje medlem betalar en insats i föreningen. Det är ett engångsbelopp om 200 kronor. Till detta kommer den årliga serviceavgiften på för närvarande 1 000 kronor + moms. (Storlek på avgiften beslutas på varje årsmöte)

När Du skickat in Din medlemsansökan får du en faktura på insatsen och den årliga serviceavgiften.

Den som sedan säljer tjänster eller hyr ut maskiner genom maskinringen betalar provision. Den dras inte på insatsvaror som garn, nät plast, sprutmedel mm. Provisionen ligger i dag på 5 %. Minst 50 kronor tas ut för varje betalningsuppdrag, även om det enbart gäller insatsvaror.

Vad får du för pengarna?

Maskinringen Mälardalen är en ekonomisk förening utan eget vinstintresse. Vårt huvudsyfte är att förbättra medlemmarnas lönsamhet genom att använda maskiner och arbetskraft effektivare.

Idag är vi ca 400 medlemmar vilket innebär ett ovärderligt kontaktnät.

Verksamhetsledaren (VL) sitter som spindeln i nätet och förmedlar kontakter mellan köpare och säljare. Som köpare finns inget krav på medlemskap men medlemmar har alltid förtur.

Att anmäla sina maskiner och behörigheter till Maskinringen innebär att verksamhetsledaren kan hitta vem som har lämpliga resurser för varje specifikt jobb. Det gör du lämpligast via websidan när du fått inloggningsuppgifter, det är inte ett måste men det ökar chanserna att få en förfrågan om jobbutförande.

Alla arbeten som går genom maskinringen omfattas av vår ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Maskinringens kontor sköter även fakturering åt medlemsföretag. För endast 3 % av fakturavärdet (exkl insatsvaror som garn, nät plast, sprutmedel mm) får medlemmarna full service med fakturering, bevakning av förfallodag, inbetalningar, påminnelser och eventuella överlämnanden till inkasso. Medlemsföretagets namn och MR Mälardalens välkända logga kommer båda att finnas på fakturan.

Alla medlemmar förväntas ta del av och följa föreningens stadgar och beslut. Vi tar alltid kreditupplysning på våra nya medlemmar.

Vänliga hälsningar

MR Mälardalen

 

Bli medlem i MR Mälardalen

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!