MR Mälardalen
   

Dikning

Skogsdikning syftar till att varaktigt höja skogsproduktionen genom att öka avrinningen eller minska tillrinningen av vatten.

MR Mälardalen kan hjälpa dig med skogsdikningen och vi utför både rensning och nydikning. Vi har en bred tillgång till maskiner vilket gör att vi kan erbjuda en optimal lösning för ditt dikningsuppdrag.

Gör en investering i din skog, kontakta MR Mälardalen så hjälper vi dig med dikena.

 

Bli medlem i MR Mälardalen

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!