MR Mälardalen
   

Jord & Skog

Mycket av arbetsmomenten i skogen utgörs fortfarande av motormanuellt arbete. Till viss del är arbetet säsongsbetonat vilket kan göra att man tidvis behöver förstärkning.

På MR Mälardalen kan vi erbjuda resurser som hanterar allt från plantering och röjning till trädvård och trädfällning av svårfällda träd. Vi har 460 medlemmar till vårt förfogande och det är en kunskapsbank som borgar för att vi ska finna rätt resurs till ditt uppdrag.

Kontakta oss på MR Mälardalen, vi fixar bemanningen i skogen!

 

Bli medlem i MR Mälardalen

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!