MR Kalmar-Öland
   

Bli medlem

MR Kalmar Öland är en ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

-bedriva affärer, fakturaservice och effektivisering avseende medlemmars tjänster inom bemanning, entreprenad, jord och skog.

-främja en miljövänligt och en resurshållande verksamhet.

-bedriva verksamhet som gynnar MR Kalmar Ölands ekonomiska stabilitet och utveckling.

Till medlem antas fysisk eller juridisk person som förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Ansökan om inträde görs skriftligen eller via länken Medlemsansökan. Ansökan prövas av styrelsen.

Insats i föreningen lyder à 500 kr. Varje medlem deltar i föreningen med en insats som ger en röst på föreningsstämma. Insatsen erlägges kontant vid inträdet i föreningen. MR Kalmar Öland tar årligen ut en serviceavgift på 1 250 kr plus moms.

Som medlem i MR Kalmar Öland får du tillgång till affärer, ett starkt varumärke, marknadsföringskanaler, gemensamma försäljningsresurser, utbildningar och nätverk.

På Mina Sidor www.mrkalmar-oland.se kan du registrera och följa dina order, se ekonomisk uppföljning, uppdatera ditt företags uppgifter och tjänster inom bemanning, entreprenad, jord och skog.

MR Fakturaservice hjälper ditt företag med fakturering. MR Kalmar Öland tar hand om hela ditt fakturaflöde, betalar din fakturerade order efter 35 dagar från fakturering, hanterar inbetalningar, påminnelser och överlämning till inkasso. Ditt företags faktura skrivs ut i både ditt företags namn och med MR Kalmar Ölands logo, ett välkänt varumärke inom de gröna näringarna.