MR Gotland
   

Alkohol och drogpolicy

Avsikten med policyn är att MR som organisation ska kännetecknas av att vara en seriös och ansvarstagande aktör gentemot våra anställda, våra medlemsföretag, våra kunder och våra leverantörer samt gentemot allmänheten och samhället i övrigt. Med alkohol avses i denna policy drycker med en alkoholmängd som över­stiger den i en lättöl.

 Med droger avses i denna policy narkotika, icke ordinerat receptbelagt läke­medel, dopningspreparat och lösningsmedel i berusningssyfte.

  • Tjänsteutövning på våra kontor, på våra externa arbetsplatser eller i våra arbetsfordon får ej ske under påverkan av alkohol eller droger. 
  • Narkotika och andra enligt lag förbjudna droger, får varken innehas eller användas. 
  • Restriktivitet ska råda beträffande alkohol utanför arbetstid i samband med kurser, konferenser, uppdrag och representation. Alkoholkonsumtion får ej ske så att MR intressen skadas. 
  • Alla berörda har ett ansvar att säkerställa att policyn efterföljs.

 Styrelsen ansvarar för utformning och ändringar av drogpolicyn.

 

Omfattning av denna Policy

Denna Policy är framtagen av Sveriges Maskinringar Ek. för. (”MR Sverige”) men tillämpas på samtliga maskinringar i Sverige och på Åland.

Ändringar i denna Policy

Styrelsen för MR Sverige ansvarar för ändringar i denna policy. Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn på hemsidan, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida.  Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

 

17 december 2020

Styrelsen för MR Sverige

 

Foder & halmförmedling

Vi förmedlar och fraktar halm och grovfoder till kunder över hela Gotland.

Klicka vidare för att fylla i formulär.

Bli medlem i MR Gotland

Ingen kan allt men alla kan något - Tillsammans är vi starka!