MR Gävle Dala
   

Brandberedskap

MR samordnar landsbygdens resurser

Efter de stora skogsbränderna i västmanland och Hälsingland har nya krav ställts på att Sverige måste vara bättre förberett på att bekämpa skogsbränder. Lantbrukarna med sina gödseltunnor spelar en viktig roll i det arbetet. De kan hålla begränsningslinjer åt räddningstjänsten och ta sig fram på vägar som är svårframkomliga för traditionella brandbekämpande fordon. Gödseltunnan kan fyllas med vatten i vilken bäck eller å som helst och är fullastad med vatten inom några minuter. 

Vi i MR Gävle Dala har därför i samarbete med räddningstjänsterna i Gästrikland och Dalarna, Länsförsäkringar i Gävleborg, Dalarnas försäkringsbolag och LRF skapat en brandorganisation som kommer att stödja räddningstjänsten vid framförallt skogsbränder. MR Gävle Dala erbjuder räddningstjänsterna ett journummer dit de kan ringa och begära hjälp. MR Gävle Dala koordinerar och sänder ut de resurser som efterfrågas.