MR Gävle Dala
   

Ny VD i MR Gävle Dala

Ny VD i MR Gävle Dala

Styrelsen har i veckan anställt Charlotte Carlsson som ny VD i MR Gävle Dala. Charlotte börjar den 13 september och hon kommer att utgå från Storvik. Charlotte har tidigare arbetat med fastigheter och projekt på Söderhamns kommun. Charlotte kommer att arbeta heltid och kommer därmed också att axla rollen som verksamhetsledare för Gästrikland och Dalarna. Charlottes fokus kommer att ligga på kundkontakter och försäljning och hon kommer att ta hjälp av lokala arbetsledare i olika projekt och vid anbudshantering. Styrelsens ordförande Leif Karlsson hälsar Charlotte mycket välkommen till MR Gävle Dala.

Anledningen till VD-rekryteringen är att Magnus Lindberg meddelat att han kommer att sluta som VD i MR Gävle Dala under september, eftersom han fått ett uppdrag som VD för Svensk Mjölk. Svensk Mjölk är en ekonomisk förening som är ägd av mejerierna i Sverige. Föreningen arbetar med att främja mjölkens utveckling i Sverige. Uppdraget som VD för Svensk Mjölk skall han kombinera med uppdraget som VD för MR Sverige. Under den tid Magnus verkat som VD hos oss har stora förändringar skett både organisatoriskt och geografiskt. Magnus bidrag och kompetens i dessa processer har varit ovärderliga för föreningen. Som medlem i MR Gävle-Dala kommer Magnus även fortsättningsvis att vara ett bra bollplank för föreningen, säger ordförande Leif Karlsson.